Số lượng: 02 (01 vị trí/ 01 chi nhánh)
Giới tính: Ưu tiên nữ
Độ tuổi: 22 – 29
Mức lương: Thỏa thuận
Thời gian tuyển dụng: 15.6.16 – 15.7.16
(more…)